Aktywność ekonomiczna ludności w województwie w III kwartale 2015 r.

6 stycznia 2016   Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola     Komentarze: 0

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)a w okresie lipiec-wrzesień 2015 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie kujawsko-pomorskim liczyła 918 tys. osób i było to o 6 tys. więcej niż w porównywalnym okresie 2014 r. i o 7 tys. więcej w stosunku do II kwartału 2015 r. (oznacza to wzrost odpowiednio o 0,7% i o 0,8%).

Aktywnoœæ ekonomiczna ludnoœciAktywnoœæ ekonomiczna ludnoœci

Spośród 918 tys. osób aktywnych zawodowo najliczniejszą grupą wiekową, liczącą 244 tys. osób, byli 35–44-latkowie – 26,6% ogólnej liczby aktywnych zawodowo. Znaczącą grupę (234 tys.) stanowiły także osoby w wieku 25–34 lata – 25,5% ogólnej liczby.

Na podstawie: opracowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Komentarze

comments

Dodaj komentarz

© 2019 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl