Na walkę z bezrobociem

23 stycznia 2014   Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola     Komentarze: 0

Samorząd województwa przeznaczył w tym roku ponad 162 miliony złotych na realizację przez powiatowe urzędy pracy projektów podnoszenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych. To środki z Funduszu Pracy, które znalazły się w puli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozdysponujemy je za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Pomoc będzie skierowana w szczególności do bezrobotnych poniżej 25 roku życia, powyżej 50 roku życia oraz mieszkańców regionu, którzy utracili zatrudnienie w sektorze oświaty.

W ramach ogłoszonego przez WUP naboru projektów systemowych o wsparcie mogły ubiegać się powiatowe urzędy pracy. Dofinansowanie trafi między innymi na finansowanie staży, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy oraz organizację szkoleń. Bezrobotni będą się również mogli ubiegać o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

W ramach realizacji projektów powiatowe urzędy pracy powinny zapewnić efektywność zatrudnieniową na poziomie minimum 45 procent, co oznacza, że niemal połowa osób, które zakończą udział w projekcie podejmie zatrudnienie lub samozatrudnienie.

Więcej o naborze na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu TUTAJ.

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. Jacek Smarz

Komentarze

comments

Dodaj komentarz

© 2017 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl