Nowoczesna edukacja w sieci

11 marca 2015   Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola     Komentarze: 2

Rusza budowa Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej – internetowego systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Będzie z niej korzystać około 670 szkół podstawowych z województwa, w tym te z naszego powiatu. Realizowane przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcie jest częścią projektu obejmującego także między innymi wyposażenie placówek w nowoczesne tablice interaktywne oraz zakup mobilnych pracowni do nauki przedmiotów ścisłych.
W ramach Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej (KPPE) powstanie portal zawierający interaktywne materiały do nauczania przedmiotów w szkołach podstawowych. Platforma będzie również miejscem tworzenia i przechowywania treści edukacyjnych oraz posłuży budowie społeczności nauczycieli oraz uczniów udostępniających i wymieniających między sobą tworzone materiały.

Kujawsko-Pomorską Platformę Edukacyjną będą tworzyć:

  • Portal Edukacyjny – pełniący rolę podstawowego systemu dla KPPE,
  • Baza Zasobów Dydaktycznych – umożliwiająca publikację, katalogowanie oraz wyszukiwanie multimedialnych materiałów edukacyjnych dla uczniów wszystkich klas: lekcje uczniowskie, lekcje nauczycielskie, ekrany uczniowskie, ilustracje, pokazy slajdów, animacje, symulacje, gry dydaktyczne, ćwiczenia interaktywnych oraz mapy i kart pracy,

System Edukacji Wirtualnej – podsystem odpowiedzialny za wspomaganie procesu nauczania. W jego skład będzie wchodzić platforma e-learningowa, czyli system do zarządzania treściami edukacyjnymi. Będzie on umożliwiał elastyczną organizację grup dydaktycznych, m.in. umożliwiając odzwierciedlenie rzeczywistej organizacji placówek oświatowych (szkoły, klasy, przedmioty), jak również umożliwi podział klas na podgrupy.

Repetytorium dla edukacji wczesnoszkolnej – umożliwiający samodzielne powtórki materiału dydaktycznego z etapu nauczania wczesnoszkolnego. Zbudowany z usług i aplikacji umożliwiających naukę przez zabawę. Będzie posiadał mechanizm zachęt i wprowadzał elementy grywalizacji, tym samym motywując uczniów do wytężonego wysiłku. Ma także dostarczać treści edukacyjne w otoczeniu atrakcyjnej fabuły, nawiązującej tematycznie do tożsamości i tradycji regionu kujawsko-pomorskiego.

Edytor Treści Edukacyjnych – umożliwiający samodzielne tworzenie i edycję zasobów edukacyjnych.

Portal informacyjny – system zarządzania treścią, służący tworzeniu i zarządzaniu treścią witryn KPPE.

Platforma Gier Miejskich – moduł umożliwiający projektowanie, udostępnianie oraz przeprowadzanie gier miejskich z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Podsystem Społecznościowy – umożliwiający komunikację między użytkownikami.

Portal Wiedzy o Regionie – w Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej będzie pełnił rolę informacyjno-edukacyjną, dostarczając treści edukacyjne o tematyce i charakterze regionalnym. Będzie również służył jako medium promocji regionu, zapewniając stworzone na potrzeby projektu edukacyjne zasoby regionu.

Moduł do komunikacji – podsystem z rozwiązaniami usprawniającymi komunikację.

Budowa platformy będzie kosztować 8 milionów złotych. Na zlecenia Urzędu Marszałkowskiego zadanie zrealizuje wybrana w postępowaniu przetargowym firma Young Digital Planet z Gdyni, która dostarczy aplikacje, autorskie treści i materiały dydaktyczne a także zapewni szkolenia oraz 5-letnią gwarancję. Wykonawca będzie odpowiadał także za zakup serwerów, licencji, zapewnienie systemów bezpieczeństwa i infrastruktury sieciowej. Platforma ruszy jeszcze w tym roku.

Z Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej będzie korzystać w sumie około 670 szkół. To partnerzy dwóch etapów projektów dotyczących wyposażania szkół w tablice edukacyjne:

  • dla klas 1-3 szkół publicznych (projekt zrealizowany w 2011 roku) – lista szkół TUTAJ (stan na 2011 rok),
  • dla klas 4-6 szkół publicznych oraz klas 1-6 szkół niepublicznych (projekt w trakcie realizacji) – lista szkół TUTAJ.

Na podstawie tekstu Beaty Krzemińskiej – rzecznika prasowego Urzędu Marszałkowskiego.

Komentarze

comments

2 komentarze

  1. róża / 21 listopada 2016 w 18:56

    Fajnie by było jak by tez nauczyciele byli przeszkoleni z użycia takich tablic interaktywnych czy innych pomocy. Niestety jest z tym problem i wydaje się, że to “palący problem”. Inna sprawa, że można byłoby organizować szkolenia typu sdflodz.pl/szkolenia-marketingowe.html tak żeby wiedze przekładać na praktykę. Nauczyciel jest sam w sobie “instytucją”, bardzo często musi wychodzić naprzeciw oczekiwaniom.

Dodaj komentarz

© 2018 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl