Policja o bezpieczeństwie dzieci

17 listopada 2012   Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Na sygnale  Śliwice  Tuchola     Komentarze: 0

Zwrócenie uwagi na potrzebę podejmowania działań profilaktycznych, mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom zagrażających bezpieczeństwu dzieci i młodzieży to główne cele zorganizowanej w czwartek (15.11) w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wojewódzkiej konferencji „Dziecko -Bezpieczeństwo-Partnerstwo”. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Kujawsko – Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu.

Wśród prelegentów wystąpili m.in. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który zwrócił uwagę na podmiotowość dziecka i oparł swoje wystąpienia na słowach wielkiego polskiego pedagoga Jana Korczaka, który powiedział: „dziecko to też człowiek”, Jan Lipiński sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie, znany z telewizyjnego programu „Sąd rodzinny”, który przedstawił przysługujące dzieciom prawo do wypowiedzi w różnych aspektach życia, nie tylko podczas ich udziału w procedurach sądowych czy policyjnych. Insp. Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji zapoznał uczestników konferencji z policyjnym programem profilaktycznym „Profilaktyka a Ty”, skupiającym co roku tysiące młodzieży i dającym im możliwość realizowania swoich pasji, takich jak teatr, taniec, film, muzyka, śpiew, poezja, dziennikarstwo i wielu innych.

Wśród prelegentów wystąpił także mł. insp. Jarosław Świerczyński Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Przedstawił prezentację „Przestępczość nieletnich i działania profilaktyczne Kujawsko – Pomorskiej Policji”.

Z inicjatywy organizatorek konferencji: Anny Łukaszewskiej – Kuratora Oświaty i Anny Sobiesiak – Dyrektora Kujawskob – Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego, wojewoda i marszałek województwa, a także liczni uczestnicy konferencji, podpisali list intencyjny dotyczący partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa dzieci w naszym województwie. Jedną z deklaracji, zawartych w tym liście jest zorganizowanie w naszym województwie kolejnej edycji „Przystanku p@T” – kulminacyjnego elementu policyjnego programu profilaktycznego „Profilaktyka a Ty”.

Konferencje otworzył spektakl „Sekret” teatralnej grupy „Azyl” z LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu. Jej zakończenie uświetniły występy dzieci i młodzieży z zespołu tanecznego „Piątka” ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Toruniu.

Uczestnikami konferencji było liczne grono policjantów z komendantami miejskimi i powiatowymi na czele, a także przedstawiciele placówek oświatowych, samorządów szczebla gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów podejmujących działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Wzięli w niej udział także zaproszeni goście, m.in. : Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Wojciech Ołdyński, Katarzyna Napiórkowska Naczelnik Wydziału Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: KWP Bydgoszcz (www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl)

 

 

Komentarze

comments

Dodaj komentarz

© 2022 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl