Stypendia dla zdolnych – szóstka z powiatu tucholskiego

7 grudnia 2014   Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola     Komentarze: 0

Uroczyste wręczenie umów stypendialnych uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Zdolni na start” odbyło się w czwartek (4.12) w Toruniu, w piątek (5.12) w Bydgoszczy i we wtorek (9.12) stypendia otrzymają uczniowie we Włocławku. Łącznie wsparcie Uroczyste wręczenie umów stypendialnych uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Zdolni na start” odbyło się w czwartek (4.12) w Toruniu, w piątek (5.12) w Bydgoszczy i we wtorek (9.12) stypendia otrzymają uczniowie we Włocławku. Łącznie wsparcie finansowe otrzyma 340 młodych mieszkańców regionu.

Uroczystości wręczenia umów stypendialnych:

Czwarta edycja projektu „Zdolni na start” realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakładała dwa nabory wniosków. Pierwszy odbył się w roku szkolnym 2013/2014 – wsparcie otrzymało wówczas 330 uczniów. W roku szkolnym 2014/2015 stypendium trafi do 340 uczniów. Wsparcie w kwocie 400 zł miesięcznie, wypłacane będzie do sierpnia 2015 (przez 12 miesięcy). Wynagrodzenie opiekuna dydaktycznego stypendysty wyniesie 100 zł brutto za każdy miesiąc sprawowanej opieki. Wypłacane będzie na podstawie umowy regulującej sposób współpracy z uczniem. Wypłata kolejnych transz stypendium będzie zależeć od realizacji założeń określonych w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego stypendysty.

Zasady i warunki, które trzeba było spełnić aby ubiegać się o stypendium:

  • przeciętny miesięczny dochód rodziny ucznia uzyskany w 2013 roku w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 1.078 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1.246 zł;
  • stypendysta musi być uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej znajdującej się w województwie kujawsko-pomorskim,
  • do dnia sporządzenia wniosku spełnił jeden z warunków takich jak: uzyskanie w ciągu ostatnich dwóch lat szkolnych tytułu finalisty lub laureata w konkursie dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjów lub uczestnictwo w finale (ogólnopolskim) olimpiady lub turnieju zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; realizował indywidualny tok lub program nauki w minionym roku szkolnym; realizował w minionym roku szkolnym samodzielną lub zespołową pracę naukową lub prowadził do dnia sporządzenia wniosku spełnił jeden z warunków takich jak: uzyskanie w ciągu ostatnich dwóch lat szkolnych tytułu finalisty lub laureata w konkursie dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjów lub uczestnictwo w finale (ogólnopolskim) olimpiady lub turnieju zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; realizował indywidualny tok lub program nauki w minionym roku szkolnym; realizował w minionym roku szkolnym samodzielną lub zespołową pracę naukową lub prowadził badania naukowe pod opieką pracownika naukowego.

Stypendyści z powiatu tucholskiego:

  • Mateusz Okonek Gimnazjum Powiatowe w Tucholi;
  • Paweł Adam Nitka Gimnazjum w Bysławiu
  • Aleksandra Katka IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu;
  • Martyna Maria Gwizdała IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu;
  • Patrycja Hennik Technikum Leśne w Tucholi;
  • Patrycja Potera Zespół Szkół UMK, Liceum Akademickie Toruń.

Lista stypendystów 2014/2015 TUTAJ.

Od 2008 roku, w ramach wszystkich edycji projektu stypendialnego „Zdolni na start” ze wsparcia skorzystało ponad 1,5 t

Komentarze

comments

Dodaj komentarz

© 2018 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl