Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

4 marca 2013   Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola     Komentarze: 0

W okresie wakacji 2013 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla 1200 dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

W województwie kujawsko – pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 68 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu urodzonych w latach 1998 – 2006. Turnusy rehabilitacyjne zostaną zorganizowane w Centrach Rehabilitacji Rolników w: Świnoujściu (w okresie od 11 do 31 sierpnia, dot. dzieci ze schorzeniami układu oddechowego) i Jedlcu ( w okresie od 8 do 28 lipca, dot. dzieci ze schorzeniami układu ruchu).

Turnus trwa 3 tygodnie, a pełna odpłatność za pobyt dziecka na takim turnusie wynosi 200zł plus koszty podróży (wg obowiązującej taryfy PKS i PKP 2kl. w obie strony). Transport dzieci zapewni KRUS.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko – pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci, w stosunku do których powiatowe zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego. Na turnusy rehabilitacyjne nie zostaną zakwalifikowane dzieci posiadające przeciwwskazania medyczne, tj.:

 • upośledzenie sprawności ogólnej powodujące konieczność stałej opieki i pomocy osoby drugiej w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, np. ubraniu się, jedzeniu,
 • stan wymagający poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
 • kalectwo wymagające specjalnej, indywidualnej opieki, np. niedowidzenie znaczącego stopnia, upośledzenie słuchu w stopniu uniemożliwiającym porozumiewanie się mimo aparatu słuchowego,
 • choroba nowotworowa,
 • niewydolność układów: krążenia, oddechowego i moczowego,
 • cukrzyca i inne niewyrównane zaburzenia hormonalne i metaboliczne,
 • ostre i przewlekłe choroby zakaźne,
 • upośledzenie umysłowe, zaburzenia psychiczne i zachowania (agresja),
 • moczenie nocne,
 • padaczka,
 • ropne i pasożytnicze choroby skóry,
 • stany chorobowe, wymagające kontynuacji leczenia z koniecznością kontroli wskaźników morfologicznych lub/i biochemicznych krwi.

Więcej informacji udzielą pracownicy komórki ds. prewencji i rehabilitacji w Bydgoszczy (52 34 15 261). Wnioski od zainteresowanych rolników przyjmują wszystkie jednostki terenowe Oddziału, po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę do dnia 10 czerwca na układ ruchu i do 30 czerwca br. na układ oddechowy.

Źródło: OR KRUS w Bydgoszczy

Komentarze

comments

Dodaj komentarz

© 2018 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl