Konkurs plastyczny „Uroki Wolnej Ojczyzny”

15 kwietnia 2018   Tuchola     Komentarze: 0

Szkoła Podstawowa w Kiełpinie zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych gminy Tuchola do udziału w konkursie plastycznym.

Regulamin konkursu

 1. Zasięg konkursu- gminny.
 2. Organizator: Szkoła Podstawowa Kiełpin 57 89-500 Tuchola.
 3. Współorganizator: Rada Sołecka -Kiełpin.
 4. Cele konkursu:
  – rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci;
  – dostrzeganie piękna natury i znaczenia niepodległości, wolności i pokoju;
  – pobudzenie twórczej wyobraźni dziecka;
  – rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
  – rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością;
  – upowszechnianie wiedzy historycznej na temat niepodległości.
 5. Termin złożenia prac: do 27 kwietnia 2018 roku prace powinny być dostarczone do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Kiełpinie (można przesłać drogą pocztową na adres szkoły).
 6. Uczestnicy konkursu – uczniowie klas V, VI, VII ( uczeń może wykonać jeden plakat).
 7. Organizacja i przebieg konkursu
  - konkurs zorganizowany jest z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę;
  - przedmiotem konkursu jest plakat nawiązujący w swej treści do rocznicy odzyskania niepodległości. Technika dowolna. Format A-3 lub A-4;
  - oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. Na odwrocie każdej pracy powinna być zawarta informacja: imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły i klasa;
  - laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach do 10 maja 2018r. Wręczenie nagród nastąpi 12 maja 2018 roku po zakończeniu II rajdu rowerowego, który będzie miał również charakter patriotyczny.

Komentarze

comments

Dodaj komentarz

© 2019 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl