Tydzień profilaktyki w ZSLiT

30 listopada 2015   Tuchola     Komentarze: 0

Przez tydzień (16-23.11) w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę działania pod hasłem TYDZIEŃ PROFILAKTYKI.

Realizacja podjętych przedsięwzięć miała charakter profilaktyki uniwersalnej, czyli wspierającej wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia i przeciwdziałaniu inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych, poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji i wzmocnienie czynników chroniących. Chodziło głównie o zwrócenie uwagi na najbardziej rozpowszechnione wśród młodzieży szkolnej zagrożenia tj. używanie substancji psychoaktywnych: narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy czy zjawiska wieloaspektowej przemocy.

Każdy dzień tygodnia był poświęcony innym problemom, których rozwiązywanie wpisane jest na stałe w zadania realizowane przez szkołę. Odbywały się prelekcje dla wybranych klas – spotkania ze specjalistami tj.: psychologiem, pedagogiem szkolnym, dietetykiem, policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego, pedagogiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tucholi. Przeprowadzano zajęcia psychoedukacyjne, odbywała się akcja informacyjna oparta na ulotkach, plakatach i prezentacjach multimediach.

Treści profilaktyczne były wplatane w zajęcia przedmiotowe, realizowano także tematyczne lekcje wychowawcze, zachęcano uczniów ( w czasie przerwy międzylekcyjnej) zdrowymi przekąskami do prawidłowego odżywiania się. Zorganizowano konkursy wiedzy nt szkodliwości palenia, konkurs plastyczny i literacki. Diagnozowano sposób odżywiania się naszych uczniów. Przykładem „dobrych praktyk” w Tygodniu Profilaktyki była debata nt. dopalaczy: „ Moda-Uzależnienie –Choroba”, z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tucholskiego. Patronat nad debatą objęło Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W każdym dniu tego tygodnia realizowano ściśle określone treści profilaktyczne:

  • poniedziałek – nie palę!
  • Wtorek – nie piję!
  • Środa – nie podejmuję zachowań agresywnych!
  • Czwartek – nie używam substancji psychoaktywnych- dopalacze
  • piątek – wiem, co jem!

Społeczność szkolna – uczniowie i nauczyciele identyfikowali się z podejmowanymi działaniami poprzez włączenie do swojego wyglądu akcentów kolorystycznych, w poniedziałek- czerwony, we wtorek niebieski, w środę czarny, w czwartek pomarańczowy, w piątek żółty, na podsumowanie zielony. Ilość uczniów z akcentami kolorystycznymi w wyglądzie przekładała się na uzyskanie punktów, które klasie dopisywano do konta odgrywającego ważną rolę w prowadzonym rankingu klas.

W poniedziałek rozstrzygnięto wyniki przeprowadzonych konkursów i wręczono nagrody. Uczniowie popisali się dużą znajomością tematu i wykazali umiejętnościami plastycznymi. Nagrody w konkursach ufundowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tucholi.

Tydzień Profilaktyki przeprowadzono we współpracy z SANEPID-em. Koordynowała go pedagog- Renata Giersz wraz z panią Katarzyną Gabrych nauczycielką świetlicy szkolnej. Swój udział w tym tygodniu mieli również inni nauczyciele.

Źródło: Starostwo Tuchola

Komentarze

comments

Dodaj komentarz

© 2020 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl