Tagi: KRUS

Działalność punktu informacyjnego KRUS w Tucholi zawieszona do odwołania

KRUS

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, działalność Punktu Informacyjnego KRUS w Tucholi została zawieszona do odwołania.

  Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola  

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2017 r.

KRUS

W Monitorze Polskim z 15 marca 2017 r. opublikowano obwieszczenie w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2017 r.

  Cekcyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola  

Informacja KRUSu

KRUS

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników

  Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola  

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca

KRUS

Od 1 marca kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego podlegają podwyższeniu

  Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola  

Jednorazowe odszkodowanie dla rolników wyższe od 1 lipca

KRUS

1 lipca wchodzi w życie rozporządzenie z 19 maja 2014 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.

  Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola  

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

KRUS

Składki na ubezpieczenia w II i III kwarteale 2014 r.

W okresie tegorocznych wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w KRUSie.

  Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola  

Waloryzacja emerytur i rent rolnych od 1 marca 2014 r.

KRUS

1 marca kwoty świadczeń emerytalno – rentowych przysługujących do 28 lutego 2014 r. podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola  

KRUS informuje

KRUS

Od 1 grudnia zmieniły się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r., które wyniosło 3.651 zł 72 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 grudnia 2013 r. zmieniają się kwoty

  Aktualności  

Zmiana składki zdrowotnej rolników prowadzących działy specjalne

KRUS

1680 zł wynosi od 1 stycznia 2014 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę,ogłoszonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074). Kwota minimalnego wynagrodzenia jest podstawą wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne.

  Aktualności  

Ważne dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem

KRUS

Od września obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym za niżej wymienione osoby

  Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola  

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2013 r.

KRUS

Uchwałą nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 6 marca 2013 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2013 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

  Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola  

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Centrum Rehsbilitacji Rolników Świnoujście

W okresie wakacji 2013 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla 1200 dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

W województwie kujawsko – pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 68 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu urodzonych w latach 1998 – 2006. Turnusy rehabilitacyjne zostaną zorganizowane w Centrach Rehabilitacji Rolników

  Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola  

Wyższe składki zdrowotne w działach specjalnych

KRUS

Dla osób opłacających indywidualnie składki zdrowotne od dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U. poz. 1026), od 1 stycznia 2013 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej tej składki.

  Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola  

KRUS podał wysokość składek

KRUS

Uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 10 września 2012 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2012 r. i I kwartale 2013 r. została ustalona w wysokości

  Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola  
© 2024 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl