Migracja „za pracą” w województwie kujawsko-pomorskim

20 grudnia 2015   Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola     Komentarze: 0

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy udostępnił opracowanie pod nazwą „Dojazdy do pracy w Kujawsko-Pomorskim”. Liczba wyjeżdżających do pracy była niemal 2-krotnie wyższa od liczby przyjeżdżających do pracy. W województwie kujawsko-pomorskim w 2011 r. do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 141,9 tys. pracowników najemnych (tj. ponad 4,5% ogółu dojeżdżających do pracy w Polsce). Było to niemal 3,5-krotnie mniej niż w województwie śląskim, gdzie liczba dojeżdżających do pracy była najwyższa w Polsce i nieco ponad 2,5-krotnie więcej niż w województwie o najmniejszej liczbie dojeżdżających do pracy tj. województwie podlaskim. Podobnie jak we wszystkich województwach w kraju, tak w naszym województwie zdecydowana większość dojazdów do pracy odbywała się w granicach administracyjnych województwa (niemal 80% ogółu dojeżdżających do pracy stanowili dojeżdżający wewnątrz województwa kujawsko-pomorskiego).

W 2011 r. do pracy poza województwo kujawsko-pomorskie wyjeżdżało 28,6 tys. pracowników najemnych. Stanowili oni około 6% ogółu wyjeżdżających do pracy poza województwo swojego zamieszkania w Polsce. Ponad 80% wyjeżdżających do pracy z województwa kujawsko-pomorskiego kierowało się do sąsiednich województw, przy czym najliczniejsi byli wyjeżdżający do województw: mazowieckiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego (stanowili oni odpowiednio 32,9%, 25,9% i 15,6% ogółu pracowników najemnych wyjeżdżających do pracy do innych województw). Najmniejsza liczba wyjeżdżających do pracy poza analizowane województwo kierowała się do województwa podlaskiego i podkarpackiego w 2011 r. do pracy do tych województw wyjeżdżało po około 0,5% ogółu wyjeżdżających z kujawsko-pomorskiego pracowników najemnych.

W 2011 r. do pracy do województwa kujawsko‐pomorskiego przyjeżdżało 15,7 tys. pracowników najemnych. Byli to mieszkańcy wszystkich województw, przy czym największą część stanowili mieszkańcy województw: wielkopolskiego (20,1%), pomorskiego (13,9%) oraz mazowieckiego (13,6%). Łącznie stanowili oni niemal połowę przyjeżdżających do pracy do kujawsko‐pomorskiego. Najmniejszy udział w tych przemieszczeniach mieli mieszkańcy województw podlaskiego i opolskiego (po około 1,5%).

Na podstawie opracowania: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych

Aktualne oferty pracy znajdziesz na:

http://www.pracuj.pl/praca/tuchola;wp

oraz http://www.pracuj.pl/

 

Komentarze

comments

Dodaj komentarz

© 2024 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl