Pożyteczne wakacje – edycja 2013

20 marca 2013   Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola     Komentarze: 0

Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła kolejną edycję konkursu „Pożyteczne wakacje 2013” pod hasłem „Pokaż co masz na strychu – wystawa staroci”.

W konkursie mogą startować organizacje, które przygotują projekty zajęć w czasie letnich wakacji dla dzieci i młodzieży ze wsi i miast do 6 tys. mieszkańców.

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom / młodzieży, spędzenia części wakacji w swojej społeczności w sposób pożyteczny dla siebie i innych.

Najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 3 tys. zł.

Pula nagród wynosi 300.000,00 zł.

Głównym zadaniem tegorocznego wakacyjnego konkursu jest przygotowanie wystawy przedmiotów codziennego użytku, sprzętów z dawnych lat, już dzisiaj nie używanych. Przedmioty te w wielu wypadkach znajdują się jeszcze na strychach i w piwnicach domów. Często są przechowywane jako pamiątki lub ozdoby mieszkań.

Trzeba je odnaleźć, oczyścić, może przy pomocy miejscowej „złotej raczki” zreperować, pomalować, zakonserwować, odnowić, itp. Uczestnicy musieliby popytać wśród sąsiadów, własnej rodziny i uzyskać zgodę na ich wypożyczenie.

Wystawa taka mogłaby być zorganizowana w świetlicy, szkole lub innym dostępnym miejscu przez jakiś czas (np. miesiąc). Wszystkie eksponaty powinny mieć metryczkę z nazwiskiem właściciela, nazwą przedmiotu, opisem, do czego służyły i/lub jego historię.

Druga część programu to zajęcia wypoczynkowe. Mogą to być niedalekie wycieczki, zajęcia sportowe, wyjazdy do kina, teatru, muzeum, na basen, itp.

Sposób realizacji projektu: należy zapewnić grupie liczącej nie mniej niż 15 osób zajęcia przynajmniej przez 4 godziny dziennie przez 10 dni, nie licząc dni świątecznych, sobót i niedziel. Organizacja realizująca projekt powinna dysponować miejscem (np. stodoła, namiot, świetlica), w którym można przygotować się do zajęć terenowych, podać poczęstunek (drugie śniadanie), odpocząć itp.

O dotację w konkursie mogą występować organizacje lokalne realizujące projekt w miejscowościach nie będących siedzibą gminy jak np.: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicza straż pożarna, świetlice wiejskie i środowiskowe, parafie, sołectwa, kluby sportowe nie związane i nie działające przy szkole i inne lokalne organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom/młodzieży w czasie wakacji tak, aby osiągnięty został cel konkursu.

W miejscowości gminnej mogą realizować program tylko te organizacje, które działają samodzielnie i posiadają własne konto bankowe.

Dotacja może być wykorzystana na potrzeby:

  • prac zgodnych z celem konkursu. (np. artykuły potrzebne do drobnych reperacji przedmiotów, ich czyszczenia, farb, lakierów);
  • zajęć wypoczynkowych i rozrywkowych, wycieczek na terenie swojego województwa, transport, biletów wejścia do kina, muzeum, na basen, drobne nagrody w konkursach;
  • na wyżywienie uczestników wakacji.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do Fundacji wniosek o dotację wraz z metryczką projektu.

Harmonogram konkursu

do 30 kwietnia 2013 (decyduje data stempla pocztowego) składanie wniosków,

do 10 czerwca 2013 – rozstrzygnięcie konkursu. Lista grantobiorców zostaje umieszczona na stronie internetowej Fundacji,

do 1 lipca 2013 wysłanie umów o dotację z prośbą o ich podpisanie,

przekazywanie dotacji w ciągu 2 dni od dnia otrzymania jednego egzemplarza podpisanej umowy o dotację,

do 1 września 2013 – realizacja projektów,

do 30 września 2013 złożenie do Fundacji sprawozdań z wykorzystania dotacji.

Wnioski na konkurs „ Pożyteczne wakacje 13” należy przesyłać na adres:

Fundacja Wspomagania Wsi

ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa

z dopiskiem „Pożyteczne wakacje 13”

Decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowych wyjaśnień dotyczących konkursu udzielają Jolanta Plater i Jan Leopold pod numerem (22) 636 25 71 – 75. Zapytania można wysyłać również na adresy e-mailowe: jplater@fww.org.pl, jleopold@fww.org.pl.

Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnienie opisu projektu i sprawozdania z jego realizacji przez organizatora Fundację Wspomagania Wsi i przetwarzania danych do celów statutowych Fundacji Wspomagania Wsi.

Wszelkie dane osobowe będą wykorzystane tylko dla realizacji konkursu i udostępnione tylko pracownikom Fundacji Wspomagania Wsi.

Wiecej informacji na temat TUTAJ.

Komentarze

comments

Dodaj komentarz

© 2022 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl