Wsparcie na aktywizację bezrobotnych

16 kwietnia 2013   Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola     Komentarze: 0

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłosił konkurs, w ramach którego rozdysponuje wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Na realizację projektów polegających między innymi na organizacji pośrednictwa pracy, staży i szkoleń trafi 10,5 miliona złotych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wnioski mogą dotyczyć realizacji przedsięwzięć obejmujących:

identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,

organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych;

 • wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy;
 • realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
  - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
  - staże/praktyki zawodowe,
  - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  - subsydiowanie zatrudnienia,
  - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia);
 • wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej, (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia w tym w szczególności osób zamieszkujących na obszarach wiejskich);
 • wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, w tym w ramach zatrudnienia subsydiowanego, lub wsparcie adaptacyjne dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową lub wolontariat, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/stażysty/praktykanta/wolontariusza do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna;
 • jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.

Nabór wniosków potrwa do 17 maja.

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu TUTAJ.

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Komentarze

comments

Dodaj komentarz

© 2023 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl