Zdolni na start

16 lipca 2013   Cekcyn  Gostycyn  Kęsowo  Lubiewo  Śliwice  Tuchola     Komentarze: 0

Czwartą już edycję projektu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Zdolni na start” przygotowuje Urząd Marszałkowski naszego województwa. W roku szkolnym 2013/2014 wsparcie otrzyma 330 młodych mieszkańców regionu.

Mówi marszałek Piotr Całbecki

Program stypendialny „Zdolni na start” stworzyliśmy z myślą o uczniach, którzy dobrze radzą sobie w nauce. Dodatkowe środki finansowe będą mogli wykorzystać między innymi na rozwój naukowych zainteresowań. Uczniowie i ich rodzice mają całe wakacje aby dobrze przygotować się do aplikowania o stypendiu.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakłada dwa nabory wniosków: w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015. W pierwszym z planowanych okresów przewidziane jest przyznanie 330 stypendiów, a w kolejnym 340. Stypendium w kwocie 400 zł miesięcznie, wypłacane będzie w okresie od września 2013 do sierpnia 2014 (przez 12 miesięcy). Wynagrodzenie opiekuna dydaktycznego stypendysty wyniesie do 100 zł brutto. Wypłacane będzie na podstawie umowy regulującej sposób współpracy z uczniem i realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego tworzonego dla każdego stypendysty.

Zasady i warunki przyznawania stypendium:

  • stypendysta musi być uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej znajdującej się w województwie kujawsko – pomorskim,
  • do dnia sporządzenia wniosku spełnił jeden z warunków takich jak: uzyskanie wciągu ostatnich dwóch lat szkolnych tytułu finalisty lub laureata w konkursie dla uczniów szkól podstawowych lub gimnazjów; realizował indywidualny tok lub program nauki w minionym roku szkolnym; realizował w minionym roku szkolnym samodzielną lub zespołową pracę naukową lub prowadził badania naukowe pod opieką pracownika naukowego.

 

W nowej edycji projektu wprowadzono zmiany w kryteriach naboru oraz zasadach oceny wniosków o przyznanie stypendium. Została także zwiększona liczba stypendystów oraz kwoty przyznanych stypendiów i wynagrodzeń nauczycieli – opiekunów.

Regulamin projektu „Zdolni na start” TUTAJ.

Nabór wniosków w roku szkolnym 2013/2014 zaplanowany został na okres 2 – 20 września.

Wypłata kolejnych transzy stypendium będzie zależeć od realizacji założeń określonych w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego stypendysty.

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Komentarze

comments

Dodaj komentarz

© 2022 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl