IX OGÓLNOPOLSKI BOROWIACKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH – BYSŁAWEK 2013 (ZDJĘCIA)

5 lipca 2013   Lubiewo     Komentarze: 0

Orkiestry biorące udział w Festiwalu:

Orkiestra Dęta OSP przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie – kapelmistrz Mirosław Kordowski,

Szamocińska Orkiestra Dęta – kapelmistrz Łukasz Gallas,

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Świekatowo – kapelmistrz Tadeusz Kostański,

Orkiestra Dęta OSP w Bysławiu – kapelmistrz Andrzej Ponicki,

Młodzieżowo – Dziecięca Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgiem – kapelmistrzowie Grzegorz Augustynowicz i Andrzej Marciniak,

Przez cały czas trwania festiwalu orkiestrom towarzyszy a publiczność rozbawia zespół „frantówki bysławskie”.

Festiwal rozpoczął się tradycyjnym wspólnym odegraniem przez wszystkie orkiestry na dziedzińcu klasztornym dwóch utworów White roses i North Side, które w tym roku dedykowane były zmarłemu tragicznie ks. Kapelanowi Jerzemu Woźniakowi.

Orkiestry były oceniane przez profesjonalne jury w składzie:

Przewodniczący jury profesor Mariusz Kończal z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, dyrygent, chórmistrz; oraz doktor Andrzej Nyderek z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, dyrygent, pedagog, metodyk, dydaktyk.

Wyróżnienie dla MAŻORETEK za uświetnienie swoimi występami imprezy otrzymał zespół działający przy Młodzieżowo – Dziecięcej Orkiestrze Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgiem.

Wyróżnienie dla NAJLEPSZEGO TAMBURMAJORA otrzymała Agnieszka Kostańska – Letki tamburmajor Młodzieżowej Orkiestry Dętej Świekatowo.

Wyróżnienie dla NAJLEPSZEGO KAPELMISTRZA otrzymał Łukasz Gallas Kapelmistrz Szamocińskiej Orkiestry Dętej.

Wyróżnienie dla NAJSTARSZEGO CZŁONKA ORKIESTRY DĘTEJ otrzymał Zygmunt Łaszewski z Młodzieżowo – Dziecięcej Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgiem.

Wyróżnienie dla NAJMŁODSZEGO CZŁONKA ORKIESTRY DĘTEJ otrzymał Szymon Słupiński z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu.

Puchar sołtysa sołectwa Bysławek Zofii Chmara dla Młodzieżowo – Dziecięcej Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgiem.

Puchar prezesa OSP Bysławek Tadeusza Juraszewskiego dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu.

Puchar generalski od generała w stanie spoczynku Romana Kazimierczaka dla Szamocińskiej Orkiestry Dętej.

PUCHAR W KONKURSIE MARSZOWYM

I miejsce Orkiestra Dęta OSP przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie,

II miejsce Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu,

III miejsce Szamocińska Orkiestra Dęta.

PUCHAR W KONURSIE KONCERTOWYM

I miejsce Orkiestra Dęta OSP przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie,

II miejsce Szamocińska Orkiestra Dęta,

III miejsce Młodzieżowa Orkiestra Dęta Świekatowo.

GRAND PRIX IX OGÓLNOPOLSKIEGO BOROWIACKIEGO FESTIWALU ORKIESTR DĘTYCH BYSŁAWEK 2013 zdobyła Orkiestra Dęta OSP przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie.

Źródło: UG Lubiewo (lubiewo.pl)

Komentarze

comments

Dodaj komentarz

© 2020 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl