Ćwiczenia ratownicze „BRDA – 2013”

27 czerwca 2013   Na sygnale  Tuchola     Komentarze: 1

 • „BRDA 2013” to kryptonim przeprowadzonych w połowie czerwca ćwiczeń z ratownictwa wodnego na Brdzie, na terenie nadleśnictw: Woziwoda, Tuchola i Zamrzenica. Symulowaną akcję ratowniczą przeprowadzono w warunkach naturalnych, w trudno dostępnych miejscach. W założeniach przyjęto wystąpienie jednocześnie trzech, odległych od siebie wypadków kajakarzy oraz jednego zdarzenia na terenie leśnym. Do zdarzeń tych doszło podczas przechodzącej nad powiatem tucholskim nawałnicy (burza z porywistym wiatrem), której towarzyszyła lokalna trąba powietrzna. W założonym scenariuszu przyjęto trzy epizody usytuowane na rzece na odcinkach:
 • pomiędzy Woziwodą a Gołąbkiem – EPIZOD 1;
 • pomiędzy Gołąbkiem a Rudzkim Mostem – EPIZOD 2;
 • pomiędzy Świtem a Piłą Młyn – EPIZOD 3.
 • W założeniach akcji przyjęto, że kajak z dwójką dzieci został zniesiony przez nurt w dół rzeki na odległości ok. 1 km od miejsca wypadku. Tam dzieciom udało się w końcu dobić do brzegu, weszły do lasu i się zgubiły. Wskutek wystąpienia nawałnicy, na rzece Brdzie oczekiwało na pomoc służb ratowniczych 15 kajakarzy w wodzie, z czego dwóch zatonęło (zatopione manekiny), 9 poszkodowanych b yło już na brzegach rzeki. W poszkodowanych kajakarzy zamienili się płetwonurkowie z OSP Rytel oraz ze stowarzyszenia Aquarius. Poszkodowanych na skarpach symulowali (bardzo udanie) harcerze z Hufca ZHP w Tucholi.
 • Ćwiczenia miały na celu przede wszystkim doskonalenie umiejętności
 • i przygotowanie do prowadzenia akcji ratowniczych w trudnych warunkach terenowych ratowników oraz innych uczestników ćwiczeń, a także zapoznanie się z możliwościami prowadzenia działań w tych warunkach przy wykorzystaniu posiadanego wyposażenia.
 • Akcja ratownicza składała się z kilku etapów:
 • ETAP 1: zlokalizowanie zdarzenia (epizodu) i dotarcie do poszkodowanych służb ratowniczych;
 • ETAP 2: podjęcie akcji ratowniczej wobec osób znajdujących się w wodzie i udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym znajdującym się na brzegu (skarpie);
 • ETAP 3: poszukiwanie osób które utonęły w rzece oraz zaginęły na obszarze leśnym.
 • Do akcji ratowniczej zostały zadysponowane siły i środki jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego powiatu tucholskiego, w tym samochody ratowniczo – gaśnicze i ratownicze oraz łódź i ponton z JRG PSP w Tucholi, a także łódź z OSP Bysław. Zgłoszenia telefoniczne kilku zdarzeń do Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP wpłynęły niemal jednocześnie. Wymagało to szybkich decyzji i opanowania oraz dobrej organizacji dyżurnego. Ogólnie do wszystkich zdarzeń podczas ćwiczeń zadysponowano:
 • 5 zastępów (w tym samochód operacyjny) z KP PSP w Tucholi,
 • 8 zastępów z jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z: OSP Gostycyn, OSP Cekcyn, OSP Śliwice, OSP Kęsowo, OSP Raciąż, OSP Legbąd, OSP Lubiewo, OSP Bysław;
 • 3 zastępy straży pożarnych spoza Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, do których należały: OSP Wielka Komorza, OSP Nowy Sumin, OSP Łyskowo.

Powiadomiono również inne służby i podmioty ratownicze, które zaangażowały się w akcję ratowniczą. Należały do nich następujące:

 • Komenda Powiatowa Policji w Tucholi (m. in. patrole zmotoryzowane i piesze oraz policjanci z psami do poszukiwań), służby leśne: Straże Leśne, Leśniczowie i Straż Tucholskiego Parku Krajobrazowego (pomoc w lokalizacji miejsca zdarzenia oraz wyszukania dojazdu do miejsca na Brdzie);
 • Borowiackie WOPR (lokalizacji miejsca wypadku, ratownictwo wodne i pomoc w poszukiwaniu topielców);
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (elementy zarządzania kryzysowego, w tym zapewnienie transportu, lokali tymczasowych i środków do przeżycia poszkodowanym, a także przygotowanie informacji dla ludności i mediów).

W celu zorganizowania łączności na potrzeby akcji ratowniczej dla kilku położonych w odległych miejscach od siebie zdarzeń na rzece Brdzie oraz terenie leśnym do akcji wprowadzono specjalny samochód dowodzenia i łączności (SDŁ) z KW PSP w Toruniu. Pozwolił on dowódcy akcji prowadzić korespondencję radiową z dowódcami organizującymi działania przy poszczególnych epizodach. Ponadto, aby odnaleźć osoby, które zatonęły wezwano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno – Nurkowego. Grupa ta dostała zadanie przy dwóch epizodach, zlokalizowania topielców (zatopione manekiny) i wydobycia ich z wody. Niestety nie udało się włączyć do tego przedsięwzięcia, ze względów ekonomicznych, zespołów ratownictwa medycznego.

W roli obserwatora na ćwiczenia przybyła również Pani Starosta Tucholski, Dorota Gromowska.

Wnioski

Wszystkie założone cele podczas ćwiczeń zostały osiągnięte. Udokumentowany materiał z praktycznego ich wykonania daje pogląd na skalę trudności, z jaką trzeba będzie się zmierzyć, gdy dojdzie do podobnego zdarzenia. Niełatwe warunki terenowe i trudności w ustaleniu położenia miejsca zdarzenia oraz dróg dotarcia do niego wydłużają czas dotarcia do oczekujących pomocy. Podczas ćwiczeń okazało się również, że zorganizowanie łączności z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania oraz służbami współpracującymi w okolicach Rezerwatu Przyrody Doliny Rzeki Brda oraz rzeki poza rezerwatem jest nie lada wyzwaniem. Powodem tego jest bardzo dużo przeszkód (wysokie drzewa i skarpy) oraz obniżenie terenu przy samym korycie rzeki. Pomocnym w tym zakresie może być samochód dowodzenia i łączności z KW PSP w Toruniu, który jest wyposażony w nowoczesną aparaturę cyfrową i satelitarną do organizowania łączności na potrzeby dużych akcji ratowniczych. Możliwość ta została przetestowana praktycznie przy okazji niniejszych ćwiczeń. Optymistyczne jest również to, że strażacy i funkcjonariusze innych służb nabyli kolejne cenne doświadczenia i swoje zadania począwszy od lokalizacji miejsca zdarzenia, poprzez wydostanie poszkodowanych z wody, a skończywszy na udzieleniu im pierwszej pomocy i zabezpieczeniu pracy przybyłej grupy nurkowej wykonali bardzo dobrze. Przy każdym epizodzie stosowano nieco inne sposoby ratowania kajakarzy (co było zależne też od posiadanego wyposażenia).

Ćwiczenia pokazały niewytarczające wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt ratownictwa wodnego. W KP PSP w Tucholi znajduje się łódź i ponton (może na tym akwenie ulec przebiciu), a w pozostałych jednostkach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu tucholskiego tylko jedna mała łódź. (na wyposażeniu OSP Bysław).

Na podstawie tekstu st. kpt. Krzysztofa Łangowskiego

Źródło: KP PSP Tuchola (straz.tuchola.pl)

Komentarze

comments

1 komentarz

Dodaj komentarz

© 2021 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl