Rekrutacja do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Tuchola

9 marca 2018   Tuchola     Komentarze: 0

Ustalone zostały terminy czynności rekrutacyjnych do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych oraz klas IV i VII w Szkole Podstawowej nr 2 w Tucholi na rok szkolny 2018/2019.

  1. Rekrutacja do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych rozpocznie się od dnia 5 marca 2018 r. i zakończy w dniu 16 marca 2018 r.
  2. W Szkołach Podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3 będą prowadzone oddziały przedszkolne o wydłużonym czasie pracy. Rodzicom, którzy zapiszą dzieci 6-letnie do oddziałów przedszkolnych w wyżej wymienionych szkołach, gwarantuje się takie same warunki (wyżywienie, czas otwarcia), jak w przedszkolach.
  3. Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły rozpocznie się w dniu 5 marca 2018 r., zakończenie rekrutacji nastąpi w dniu 26 marca 2018 r.
  4. Rekrutacja na wolne miejsca w klasach I szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły nastąpi w terminie od 27 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r.
  5. Rodzice, których dzieci już uczęszczają do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, składają tylko deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego. Deklarację składa się w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia rekrutacji. Druk dostępny jest w placówkach.
  6. Informuję, że na wolne miejsca w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie gminy Tuchola.
  7. Rodzice uczniów obecnych klas III i VI szkół podstawowych, którzy są zainteresowani kontynuacją nauki przez swoje dzieci w klasie IV lub VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi, ul. Piastowska 23, mogą składać pisemne wnioski o przyjęcie do szkoły w terminie od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 26 marca 2018 r. Wnioski składać należy w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi.

Zakłada się, że jedna z klas IV będzie klasą o profilu sportowym.
Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy jednostek oświatowych.

Źródło: UM Tuchola

Komentarze

comments

Dodaj komentarz

© 2018 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl