Stobnieńskie czwartkowe poranki z tradycją i kulturą ludową Borów (ZDJĘCIA)

28 marca 2014   Tuchola     Komentarze: 0

W 2014 roku przypada 200. rocznica urodzin Oskara Kolberga (1814 – 1890) – muzyka, kompozytora, a przede wszystkim wybitnego polskiego etnografa i folklorysty. Z jego monumentalnej spuścizny po dziś dzień czerpią twórcy i badacze kultury. O tym jak wielka jest skala jego dorobku świadczy ustanowienie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga. Od 1960 roku wydano 86 tomów „Dzieł wszystkich Oskara Kolberga”. Tom 39 zatytułowany „Pomorze” obejmuje m.in. wiadomości zebrane na Kaszubach, Kociewiu i w Borach Tucholskich – w okolicach Chojnic i Tucholi, zwanych przez etnografa Tucholszczyzną. Badania te przeprowadził w miesiącu lipcu i sierpniu 1875 r. Należy w tym miejscu dodać, że w 1904 r. (110 lat temu) inny badacz, wielki polski jezykoznawca prof. Kazimirz Nitsch badajac gwarę Borowiaków przez pewien czas zamieszkał w Stobnie. Nawiązując do tych rocznic z inicjatywy Anny Narloch, nauczycielki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im. Bolesława Meggera w Stobnie, należącej do Borowiackiego Towarzystwa Kultury w marcowe czwartki wszyscy uczniowie tej szkoły uczestniczyli w zajęciach edukacji regionalnej, które poprowadziły Marianna Weilandt i Maria Ollick nawiązując do jubileuszu wielkiego badacza polskiej kultury ludowej. Pomysł zaakceptowany został przez dyrekcję i nauczycieli, którzy czynnie włączyli się do wspólnej edukacyjnej zabawy. Celem tych spotkań było uświadomienie własnych korzeni, więzi z miejscem urodzenia i zamieszkania jak też bogactwa tkwiącego w bezpośrednim, przyrodniczym i kulturowym otoczeniu. Ważnym elementem spotkania było odnajdywanie w miejscowej kulturze źródeł najistotniejszych wartości – że to co niesie ona w sobie nie jest dla młodego człowieka żadnym „obciachem”. Dzisiaj istnieje przecież moda na powrót do korzeni, na ludowość w muzyce i sztuce użytkowej. Dzieci i młodzież doskonale wiedzą , że mieszkają w pięknym, bogatym kulturowo i krajobrazowo regionie, dlatego zwrócono uwagę na to, że pielęgnowanie tego co jeszcze się zachowało jest cennym wkładem w miejscowe dziedzictwo. Zachęcano młodzież do spisywania wyrażeń i zwrotów gwarowych używanych jeszcze żywo przez mieszkańcow wsi. Cztery spotkania (dla poszczególnych grup wiekowych) odbywały się w zaaranżowanej scenerii i atmosferze sprzyjającej spontaniczności. Odwoływanie się do dziecięcego doświadczenia umożliwiało swobodną rozmowę i przekazanie najistotniejszej wiedzy o regionie. Prezentacja stroju regionalnego – tradycyjnego i „świetlicowego”, dawnych sprzętów codziennego użytku była okazją na zobrazowanie zmian zachodzących w kulturze, życiu codziennym i kulturowym otoczeniu człowieka w naszym regionie, natomiast haft kaszubski szkoły tucholskiej i borowiackiej, ptaszki, czepce, kraszanki, pląsy i przyśpiewki zilustrowały sztukę ludową i kulturę duchową. Prowadzącymzajęcia towarzyszyły „asystentki” – uczestniczki szkolnego projektu Dziołchy i opowiaski z borowiackiej chatki.

Alicja Górecka, dyrektor szkoły otrzymała od prowadzących zajęcia materiały do kontynuacji tematyki regionalnej na lekcjach i do realizacji szkolnych projektów – prezentacje multimedialne i teksty gwarowe.

Tekst: Maria Ollick
Foto: Anna Narloch

Komentarze

comments

Dodaj komentarz

© 2022 Tucholanin.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by WordPress | Made by: jahudesign.pl